ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

Screen Shot 2560-09-26 at 12.13.54 PM

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือ และบริการเกี่ยวกับโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัย อีกทั้งดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มีกำหนดการจัดกิจกรรมและสัมมนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินการวิจัยและโครงการวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรม
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม แจ้งข้อมูลการจัดสัมมนาหรือการประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้แก่บุคลากรฝ่ายวิชาการเพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในลักษณะที่เป็นการจัดทำโปสเตอร์วิชาการหรือการนำเสนอผลงานวิจัย

คณาจารย์สามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้ในเวลาทำการ 8.00-16.00 น. วันอังคาร-วันเสาร์ ที่ชั้น 1 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือสามารถนัดหมายได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-787-5065

ลิ้งค์เข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ศูยน์วิจัยและนวัตกรรม