ศูนย์วิทยบริการ

pic2

ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ และห้องสมุดดิจิทัล สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์
ศูนย์วิทยบริการ กำหนดโปรแกรมการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลหรือฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การนำข้อมูลกลับคืนมาใช้ และการใช้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง
ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการและความช่วยเหลือแก่นักศึกษาและคณาจารย์ในการค้นหาหนังสือ นิตยสาร ผลงานตีพิมพ์ที่เป็นเอกสารและดิจิทัล ฐานข้อมูล ProQuest เอกสารและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ทั้งในระดับการเรียนการสอนปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาและคณาจารย์สามารถปรึกษาหรือรับการบริการจากศูนย์วิทยบริการได้ในเวลาทำการ 8.00-16.00 น. วันอังคาร-วันอาทิตย์ ที่ชั้น 3 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือสามารถนัดหมายได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-787-5028

ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ