สำนักงานทะเบียนและประมวลผล

Screen Shot 2560-09-26 at 12.10.15 PM

สำนักทะเบียนและประมวลผล ดูแลรับผิดชอบเรื่องการลงทะเบียนและการประมวลผลข้อมูลของนักศึกษาใน 2 ภาคการศึกษาของทุกปีการศึกษา (สิงหาคม-พฤศจิกายน) และ (มกราคม-เมษายน) รวมทั้งภาคฤดูร้อน (พฤษภาคม-กรกฎาคม)
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนหรือตรวจสอบการลงทะเบียนและข้อมูลการประมวลผลการศึกษาได้ทางออนไลน์ คณาจารย์สามารถรายงานผลการเรียนออนไลน์ตามกำหนดวันและเวลาโดยสำนักทะเบียนและประมวลผลในแต่ละภาคการศึกษา

สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดให้บริการ 6 วันต่อสัปดาห์ ในวันอังคาร-วันอาทิตย์ เบอร์โทรศัพท์ 02-878-5026 หรือ นัดหมายเพื่อปรึกษาได้ที่สำนักงานวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 9 ในเวลา 8.00-16.00 น.

ลิ้งค์เข้าสู่หน้าเว็บสำนักทะเบียนและประมวลผล