โครงการการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

2N0A1495

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดทำโครงการการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ          เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น ณ ห้องประชุม 9201 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และบุคคลภายนอก จำนวน 33 คน

กำหนดการ

เวลา 13.00-13.20 น.    ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง

เวลา 13.20-13.30 น.    กล่าวรายงาน โดย รศ. ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เวลา 13.30-13.40 น.    กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี 

เวลา 13.40-14.40 น.ให้คำแนะนำในการสร้างผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

เวลา 14.40-14.50 น.    พักทานอาหารว่าง

เวลา 14.50-15.30 น.    ให้คำแนะนำในการสร้างผลงานทางวิชาการฯ (ต่อ)

เวลา 15.30-16.00 น.    คณาจารย์ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร

เอกสารประกอบการสอน 

https://drive.google.com/drive/folders/1O1DmSsPy7lhFbBTEQf4FkIXl-_bGkQyH?usp=sharing 

รูปภาพบรรยากาศ

https://drive.google.com/drive/folders/1W5SOvXgdWQriGmfcLeqdjmOR_c4gT6Bz?usp=sharing 

 

2N0A1456 2N0A1459 2N0A1473 2N0A1495 2N0A1551

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *