โครงการการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ด้านสังคมศาสตร์)

2N0A9868

โครงการการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ด้านสังคมศาสตร์)

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดทำโครงการการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ          เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ด้านสังคมศาสตร์) วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้องประชุม 9201 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และบุคคลภายนอก จำนวน 36 คน

กำหนดการ

เวลา 08.45-09.00 น.    ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง

เวลา 09.00-09.05 น.    กล่าวรายงาน โดย รศ. ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เวลา 09.05-09.10 น.    กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี 

เวลา 09.10-10.20 น.    ให้คำแนะนำในการสร้างผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์

เวลา 10.20-10.30 น.    พักทานอาหารว่าง

เวลา 10.30-11.30 น.    ให้คำแนะนำในการสร้างผลงานทางวิชาการฯ (ต่อ)

เวลา 11.30-12.00 น.    คณาจารย์ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร

เอกสารประกอบการสอน 

https://drive.google.com/file/d/0B7xXg-NCqfS7eXVQTW5uWFJ5QkluTTVRR1ZDcXRVbUZTd1Y4/view?usp=sharing 

รูปภาพบรรยากาศ

https://drive.google.com/drive/folders/1I0h7V1bP_5jCMLs6tzdzLKiEVD0QTWBQ?usp=sharing 

2N0A9868 2N0A9882 2N0A9921 IMG_8017

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *