โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” (ปีการศึกษา 2561)

2N0A4430

โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” (ปีการศึกษา 2561)
กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “เข้าใจไขมันทรานส์และอาหาร”

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดทำโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “เข้าใจไขมันทรานส์และอาหาร” วิทยากรโดย พล.อ.ท.นายแพทย์ ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมการแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้อง 9906 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน 50 คน

กำหนดการ
เวลา 13.15-13.30 น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
เวลา 13.30-13.40 น. กล่าวนำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หรือ คณบดีเจ้าของหัวข้อฟอรั่ม
เวลา 13.40-15.20 น. ฟอรั่มวิชาการ กิจกรรมที่ 2
หัวข้อ “เข้าใจไขมันทรานส์และอาหาร”
โดย พล.อ.ท.นายแพทย์ ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์
เวลา 15.20-15.30 น. เสวนาประเด็นสำคัญ และปิดกิจกรรม
โดยคณบดีเจ้าของหัวข้อฟอรั่ม

เอกสารประกอบการสอน
https://drive.google.com/file/d/1bYUBL4egSt6ZTILddl4qnLhElGagiJny/view?usp=sharing

 

2N0A4353 2N0A4384 2N0A4389 2N0A4425 2N0A4430

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *