โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” (ปีการศึกษา 2561) กิจกรรมที่ 5 หัวข้อ “เข้าใจภาษี ชีวิตดี มีเงินเหลือ”

7291

ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดทำโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” (ปีการศึกษา 2561) กิจกรรมที่ 5 หัวข้อ “เข้าใจภาษี ชีวิตดี มีเงินเหลือ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทยา ยงชัยตระกุล, อาจารย์อภิชาต เนียงภา และอาจารย์สุภาวดี สมศรี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.15 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ จากการจัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการฯ กิจกรรมที่ 5 “เข้าใจภาษี ชีวิตดี มีเงินเหลือ” เป็นการร่วมเสวนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการลดหย่อนภาษี และการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดของปี พ.ศ.2562 เพื่อประโยชน์ต่อคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A9742

2N0A9764

2N0A9772

2N0A9730

 

รูปภาพบรรยากาศ

https://drive.google.com/drive/folders/1DSKPg_GumSrxyodi1CiIqc2cFq_OJrEX?usp=sharing   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *