โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Application for Learning Management

2N0A5454

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Application for Learning Management:
Google Apps for Education (ปีการศึกษา 2561)

รอบที่ 2 ระดับ Advanced

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Application for Learning Management: Google Apps for Education (ปีการศึกษา 2561) รอบที่ 2 ระดับ Advanced วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้อง 9906 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยา โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน 32 คน

กำหนดการ

เวลา 08.45-09.00 น.    ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
เวลา 09.00-09.05 น.    กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เวลา 09.05-09.10 น.    ท่านอธิการบดีกล่าวเปิดงาน
เวลา 09.10-10.20 น.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ICT Application for Learning Management: Google Apps for
Education โดยวิทยากร: อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล

เวลา 10.20-10.30 น.    พักทานอาหารว่าง
เวลา 10.30-12.00 น.    การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น.    การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
เวลา 14.30-14.40 น.    พักทานอาหารว่าง
เวลา 14.40-15.30 น.    การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
เวลา 15.30-16.00 น.    คณาจารย์ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร

2N0A5444 2N0A5448 2N0A5451 2N0A5454

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *