โครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” กิจกรรมที่ 7 หัวข้อ “SPINOFF ผลพลอยได้จากการก้าวข้ามชั้นบรรยากาศโลก”

2N0A5238

ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเท Read More …

โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” (ปีการศึกษา 2561) กิจกรรมที่ 5 หัวข้อ “เข้าใจภาษี ชีวิตดี มีเงินเหลือ”

7291

ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโน Read More …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Application for Learning Management: Google Apps for Education (ปีการศึกษา 2561) รอบที่ 4 ระดับ Advanced

IMG_8702

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดท Read More …

โครงการการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

2N0A1495

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดท Read More …

โครงการการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ด้านสังคมศาสตร์)

2N0A9868

โครงการการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณ Read More …