อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล และสาขาวิชาการโรงแรม ได้เข้านิเทศนักศึกษา และมอบของขวัญแก่สถานประกอบการ

44450373_290737478318123_7415631082336288768_o

  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดกา Read More …