วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ประชุมหารือเรื่องโครงการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนวัดดีดวด ครั้งที่1

2N0A8380

 

2N0A8347

2N0A8365

2N0A8358

2N0A8370

 

Gallery

21369377_1469151009868686_8823845931597382168_n

Academic Forum 1-2017

Academic Affairs in collaboration the Faculty of Arts hosted Academic Forum 1 on the topic of  “the New Concept of Luxury in Tourism Business” on Thursday 7 September 2017, 13:30-15:30 hrs, Seminar Room 9904.  The guest speaker was Dr Nuttapong Jotikasthira Associate Dean of the Faculty of Arts.  He clearly explained with entertaining video clips the new concept of luxury as evolving out of exclusivity of  tourism activities  for elite groups.

The participants were executives, academic staff members of six faculties and Office of General Education. They enjoyed the forum and put their evaluation at … for the guest speaker.

Contact

Screen Shot 2560-09-27 at 11.31.24 PM

Academic Affairs Office is on the ground floor of Building 9 STC.

Office hours: 8:00-16:00 hrs, Tuesdays-Saturdays (registration services on Sundays as well).

Telephone 02-878-5000

Contact by extension number:

Vice President for Academic Affairs  5029

Director of Foreign Language Teaching and Learning and ESL  5069

Director of Academic Standards  5066

Registrar 5026

Head of Research and innovation  5065

Head of Academic Services  5025

Head of Cooperative Education 5031

Head of Services in Graduate Studies  5091

Secretary 5065

Offices

cropped-cropped-logo-png-2-1.png

 • Teaching and learning foreign languages and ESL
 • Academic Standards
 • Registration and student records
 • Research and innovation
 • Academic services
 • Center for Academic Services
 • Cooperative education
 • Graduate studies
 • Knowledge Management

Academic Affairs

banner

Welcome to STC Academic Affairs

STC Academic Affairs have functions in support of all faculties and Office of General Education in the following areas:

 • Teaching and learning foreign languages and ESL
 • Academic Standards
 • Registration and student records
 • Research and innovation
 • Information services
 • Academic services
 • Cooperative education
 • Graduate studies

CONTACT

Academic Affairs Office is on the ground floor of Building 9 STC.

Office hours: 8:00-16:00 hrs, Tuesdays-Saturdays (registration services on Sundays as well).

Telephone 02-878-5000

Contact by extension number:

Vice President for Academic Affairs  5029

Director of Foreign Language Teaching and Learning and ESL  5069

Director of Academic Standards  5066

Registrar 5026

Head of Research and innovation  5065

Head of Academic Services  5025

Head of Cooperative Education 5031

Head of Services in Graduate Studies  5091

Secretary 5065

Academic Affairs Staff

10647

Vice President for Academic Affairs, Associate Professor  Ruja Pholsward, Ph.D. Education-Applied Linguistics)  (University of Toronto, Canada)

 

 

 

 

people

Assistant to  Vice President for Academic Affairs, Dr Supatra Pradubpongse, Ed.D. (Instructional  System Design and Technology) (University of Pittsburgh, USA)

 

 

 


people

Director of Academic Standards, Dr Samnuan  Kunpol, Ed. D. (Educational Studies:  Curriculum and Instruction) (Rangsit University, Thailand)

 

 

 

 

people

Registrar, Somsub Jiwprasart, M. Ed. (Measurement and Evaluation)  (Srinakharinwirot  University, Thailand)

 

 

 

 

people

Head of Research and Innovation, Cathaleeya Ruekpichai, M.B.A  (marketing) (St. John  University, Thailand)

 

 

 

 

people

Head of Academic Services, Jaruayporn Nilboran, M. Ed. (Educational Administration) (Rajabhat Suan Dusit University, Thailand)

 

 

 

 

people

Head of Information Services, Orapan Jumpa, M. Ed.  (Industrial Education) (King Mongkut  University of Technology, Lard Krabang, Thailand)

 

 

 

 

people

Head of Cooperative Education, Nopphadol Leelarungroj, M. Engineering (Energy and Environmental Engineering) (King Mongkut University of Technology, Thonburi, Thailand)

 

 

 

 

 

people

Head of Services in Graduate Studies, Sujitra  Srisaputh, B.B.A (Marketing) (Siam University, Thailand)

 

 

 

 

 

people

Secretary to Academic Affairs Office, Jirawan Kanchanajuthapan, B.B.A (General Management) (University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand)

 

Teaching and Learning Foreign Languages and ESL

The Office of Teaching and Learning Foreign Languages and ESL is responsible for teaching and learning management in foreign languages and ESL  categorized as general education courses.  These language courses cover languages of ASEAN countries: Burmese, Lao, Cambodian, Vietnamese, Bahasa Malayu; and other languages: English, Russian, Chinese, Japanese, Korean, and Arabic.

Teaching and learning management in these language courses deal with practices in four skills with emphasis on productive skills in speaking and writing.  Performance-based assessment is required at the end of each course to ensure that learners be able to communicate their intended meanings in the real language context with functional accuracy and fluency.

LANGUAGE COURSES:

902-108  English 1   
                   Development of basic English communication skills including listening, speaking, reading, and writing; practice in listening to short phrases and sentences; basic conversation in everyday life; proper pronunciation according to phonetic rules; learning enhanced with standard computer software for development of basic conversation and handling of basic interactions.
902-109  English 2 
Further development of English communication skills covering listening, speaking, reading, and writing at the intermediate level; cultural action of native speakers; intermediate level grammar; learning enhanced with standard software that develops necessary skills in sharing ideas, voicing opinion, expressing feeling, and speaking in everyday life.
902-110  English 3 
Further development of  speaking skills in various situations; making complex dialogue; expressing opinion; proper communication in tourism-related contexts within native culture; practice in English language skills through standard software by discussing topics related to entertainment, culture, government, and the market place.
902-111  English 4 
Acquisition of  more advanced English communication skills including listening, speaking, reading and writing; practice in listening, conversation, debating, article reading, making summary or conclusion; English idioms; writing for specific purposes and presentation.
902-112  English Composition 1
Further development of effective writing abilities through textual, visual, and electronically-mediated literacies; application of analytical/critical-thinking and problem-solving skills to evaluation of materials and data in composing writing pieces; learning to embrace the concept of intellectual integrity.
902-113  English Composition 2
                   Further development of effective writing abilities through complex demands of textual, visual, and electronically-mediated literacies; further develop and apply higher order critical thinking as well as reflective thinking skills and problem-solving skills in evaluating materials and ideas; combining, reasoning, and synthesizing ideas and information in writing pieces while demonstrating intellectual integrity.
902-114  Business English for Executives 
                   Further development of English communication skills for business and social activity purposes; information giving; making enquiry; presentation of products, services, or ideas; conversing in complex situations with appropriate social manners.
902-115  Reading and Writing Project in English  
                   Characteristics and structure of work project; information search and processing; presentation material development; progress report; English reading and writing skills for full understanding to implement project; creating own  project.
902-116  Business English for Careers  
                   Development of English communication skills for occupational purposes; salutation; making appointment; conversing on telephone; delivering services; buying and selling products and services, demonstrating products; reading product instruction and business correspondence; reading graphs, figures, tables, and diagram; writing and making sense of electronic message.
902-117  English for Hospitality
                   Development of English communication skills in the hospitality industry context; welcoming and receiving guests; organizing functions; activity demonstration, traveling; giving information about venue and facilities; reading and writing signs, symbols and hospitality business correspondence; practice in reading graphs, figures, tables, and diagrams in hospitality work; handling complaints; communication through social media.
902-118  English for Cookery Context
Development of English communication skills in the commercial cookery context; utilization of equipment; ingredients; explanation of selection, preparation, and cooking; making senses of food labels, recipes; reading graphs, figures, tables, and diagrams related to kitchen work, kitchen hygiene, and nutrition; writing and reading business correspondence and other business documents.
902-119  Basic Chinese 
                   Acquisition of basic Chinese language skills including phonetics, and symbols of sound in Chinese according to the conventional standard used in China; Chinese grammatical structure; basic writing and reading about Chinese culture.
902-120  Fundamental Chinese Listening and Speaking 
                   Development of fundamental listening and speaking skills necessary to basically converse in Chinese in everyday life situations; word choice and intonation appropriate for situations and emotions; fluently and correctly engaged in simple dialogue.
902-121  Basic Japanese
                   Japanese alphabets in Hiragana and Katana types; basic vocabulary, salutations in everyday life; numbers, practice on constructing simple sentences.
902-122  Fundamental Japanese Listening and Speaking
                   Development of listening and speaking skills necessary to basically converse in Japanese in everyday life situations; adding relevant vocabulary to expand the scope of conversations.
902-123  Basic Bahasa Malayu 
                   Phonetics and basic grammatical structure in Bahasa Malayu; simple vocabulary; develop fundamental communication skills in simple everyday life situations.
902-124  Bahasa Malayu for Communication
Development of communication skills in Bahasa Malayu using more complexed grammatical structure; constructing sentences for appropriate communication in Bahasa Malayu.
902-125  Arabic I
                   Alphabets; word composition; pronunciation; simple vocabulary; word order, simple grammatical structure; greeting and conversation in simple situations.
902-126  Arabic II
                   Expansion of vocabulary scope focusing on words frequently used in everyday life; conversation; more complex sentences in different situations.
902-127  Korean 1 
                   Alphabets; pronunciation; basic greeting in everyday life; basic Korean grammatical structure; simple conversation.
902-128  Korean 2
                   Simple sentence structure; sentence composition; intermediate level Korean grammar; communication in Korean in everyday life and in business organizations.
902-129  Russian 1
Basic Russian grammatical structure, phonetics, communication skills; greeting and basic conversation in simple situations.
902-130  Russian 2
 Development of Russian communication skills at the intermediate level for everyday life situations and in business organizations.
902-131 Lao 1 
Basic Lao grammatical structure, phonetics, communication skills; greeting and basic conversation in simple situations.
902-132  Lao  2
                   Development of Lao communication skills at the intermediate level for everyday life and travel contexts.
902-133  Burmese 1 
Basic Burmese grammatical structure, phonetics, orthography, communication skills; greeting and basic conversation in simple situations.
902-134  Burmese 2
Phonology, word formation and syntax of Burmese language; topic specific vocabulary; intermediate level selected readings.
902-135  Cambodian 1 
                   Basic Cambodian  grammatical structure, phonetics, communication skills; greeting and basic conversation in simple situations.
902-136  Cambodian  2
                   Development of Cambodian communication skills at the intermediate level; expand vocabulary scope focusing on words and expressions frequently used in Cambodian cultural way of life.
902-137  Vietnamese 1 
                   Basic Vietnamese grammatical structure, phonetics, communication skills; greeting and basic conversation in simple situations.
902-138  Vietnamese 2
Development of Vietnamese communication skills at the intermediate level for everyday life situations and in business organizations.

Office of Academic Standards

banner

The Office of Academic Standards supports all faculties and Office of General Education in the following areas:

 • Curriculum development and revision at the undergraduate and graduate levels TQF 2, TQF 02, OHEC 08
 • TQF reports in Forms 3, 4, 5, 6, 7
 • Class and examination schedules
 • Examination paper production
 • Teaching evaluation
 • Academic rank qualifying

Regulations of Civil Service Commission and STC

Application for academic rank

Follow-up of academic rank processing

List of academic rank staff

 • Teaching staff performance evaluation

Academic teaching staff can make inquiries to Director of Academic Standards at 02-878-5000 ext 5065 or visit the Office on the ground floor, Building 9 during office hours 8:00-16:00 hrs, Tuesdays-Saturdays.

Registration and Student Records 

The Registrar’s Office takes care of registration and student records in two semesters  (August-November, and January-April) and one summer session (June-July).

Students can check their registration and records online.  All staff members enter course grades online as scheduled by the Registrar’s Office.

Services of the Registrar’s Office are provided six days per week from Tuesdays to Sundays.

Students and staff members can visit the Office on the ground floor, Building 9, STC.

LINK Click

Center for Research and Innovation

The Center for Research and Innovation provides consultation, assistance, and services in research projects and registering of intellectual properties or innovations by STC academic staff.

The Center annually schedules activities and seminars in support of research work and projects initiating innovations.

The Center provides data on national/international seminars/conferences for academic staff members to disseminate research findings in the form of research posters or paper presentations.

Academic staff members can visit the Center during office hours 8:00-16:00 hrs, Tuesdays-Saturdays on the ground floor, Building 9, STC or by appointment at 02-878-5000

LINK  CLICK

Center for Information  Services

The Center for Information Services covers all functions  in providing information services and digital library for students and staff members.

The Center annually schedules training programs on data access, data search and retrieval, and referencing assistance.

Books, magazines, print and digital publications, ProQuest Database, digital materials and media are available to undergraduate/graduate students and staff members.

Call for inquiries or services 02-878-5000 ext 5028

Link Click Here 

Center for Academic  Services

The Center for Academic Services provides academic services for target communities, particularly schools in the STC network, as well as delivers academic service projects initiated by all faculties and Office of General Education.

STC Academic Services are meant to demonstrate academic excellence of STC to the public—be it communities or school networks.  In so doing, STC academic services project an image of technological applications in excellence in the current state of the art in the target field or discipline.

In academic years 2017-2018, the Center for academic Services has continuously worked on a school network project commissioned by the Office of Higher Education Commission to support teaching and learning in selected secondary schools in Bangkokyai Area, Bangkok.

Contact for inquiries can be directed to the Center for academic Services on the ground floor of Building 9, STC, Tuesdays-Saturdays or call the Center at 02-878-5000 ext 5066.

Center for Cooperative Education

Center for Cooperative Education works closely with all faculties in providing high quality cooperative education for undergraduate students in their third year of the program.

The Center supports all faculties in provides 7-credit cooperative education courses to third-year undergraduate students by having guidelines for cooperative education application, establishing contact with students’ supervisors from work site and STC faculties, doing follow-ups with students’ work on site with their supervisors, assessing work performance in the interim and final phase or work on site, followed by reporting the end performance of the trained students for final evaluation.

Students and faculties can contact Director Nopphadol   Leelarungroj, 02-878-5000 ext 5065 for details on cooperative education as needed.

Service Office of Graduate Studies

The Service Office of Graduate Studies collaborates with all faculties and Office of General Education that offer graduate programs by providing documentation services, committee appointment for individual studies or theses. Included in services are: calendar for GS services, documentation processing, coordination for proposal of final defenses, abstract formatting, graduation document processing, and graduate student records in the registration system of STC.
Graduate students and staff members can direct their inquiries to Khun Yui Supitra, 02-878-5000 ext 5066 or visit in person at the Office on the ground floor of Building 9, STC during office hours 8:00-16:00 hrs, Tuesdays-Saturdays.

KM Knowledge Management

KM represents a vital component of digital education at present. It is important to store, retrieve and share academic work and forefront knowledge in specific disciplines for creation of learning innovation as well as integration of concepts from various disciplines for applications as needed in current teaching facilitation, learning management and research. KM can make various products of academic work possible as part of professional learning community.
Areas for KM in digital data at STC include best practices in teaching facilitation and learning management, academic work in various forms, innovations, publications, and research projects with reported findings.

 • Best practices in teaching facilitation and learning management
 • Academic work in various forms
 • Innovations
 • Publications
 • Research projects with reported findings

การจัดการความรู้

Screen Shot 2560-09-26 at 12.28.01 PM

การจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบการศึกษาดิจิทัลในปัจจุบัน นักศึกษาและคณาจารย์จำต้องมีทักษะด้านข้อมูลในการค้นหา เก็บ การนำกลับคืนมาใช้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการหรือองค์ความรู้ในศาสตร์เฉพาะต่างๆ เพื่อที่จะได้สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนที่ผู้สอนเป็นผู้ให้ความสะดวกในการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการวิจัย การจัดการความรู้เป็นผลผลิตที่สำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ

การจัดการความรู้ข้อมูลดิจิทัลที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนั้น รวมถึงการปฏิบัติต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการให้ความสะดวกในการเรียนรู้ การจัดการความรู้ งานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ โครงการวิจัย และการรายงานผลการวิจัยของโครงการที่สิ้นสุดลง

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

Screen Shot 2560-09-26 at 12.05.48 PM

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ให้บริการในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะวิชาและสำนักศึกษาทั่วไป ที่เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา งานบริการ ได้แก่ งานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การกำหนดปฏิทินการศึกษาสำหรับงานบริการด้านเอกสาร การประสานงานที่เกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การจัดรูปแบบของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การเขียนบทคัดย่อ การดำเนินการเอกสารเพื่อจบการศึกษาของนักศึกษา และดูแลเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการประมวลผลการเรียนของนักศึกษาในระบบของสำนักงานทะเบียนและการประมวลผลของวิทยาลัยฯ

นักศึกษาและคณาจารย์สามารถติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาได้ในเวลาทำการ 8.00-16.00 น. วันอังคาร-วันเสาร์ ที่ชั้น 1 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือสามารถนัดหมายได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-787-5006

 

เอกสารประกาศ

 1. ปฏิทินการศึกษา 2560 บัณฑิตศึกษา
 2. ข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2558
 3. การป้องกันการคัดลอกผลงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนย์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

 

ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

2N0A5451

ศูนย์สหกิจศึกษา ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะวิชาโดยให้การสนับสนุนในการดำเนินการสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนด้านสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา ให้การสนับสนุนแก่คณะวิชาในการเปิดวิชาด้านสหกิจศึกษาซึ่งมีค่า 6 หน่วยกิต แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตร โดยให้แนวทางการปฏิบัติด้านการเริ่มต้นงานสหกิจศึกษาโดยการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานในสถานที่จริง สร้างการติดต่อและความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาควบคู่ไปกับการดำเนินงานจากผู้ประสานงานของคณะวิชา ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในงานสหกิจ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในช่วงกลางและช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติงาน จากนั้นมีการสรุปเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการทำงานสหกิจในสถานที่ประกอบการ

เอกสารประกาศ

เอกสารดาวน์โหลด (Document Download)

ฐานข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา(แยกตามประเภท)

ปฏิทินการศึกษา

Poster สหกิจศึกษา

E-Poster สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560

นักศึกษา และอาจารย์สามารถติดต่อได้ที่
– ศูนย์สหกิจศึกษา , อาคาร 9 ชั้น 1 , เบอร์โทรศัพท์ 02-878-5066

ศูนย์บริการวิชาการ

2N0A9373

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2561


ประมวลภาพโครงการพัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 3 พ.ค.- 23 พ.ย. 2561


กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

IMG_4261 IMG_4125

กิจกรรมที่ 2 อบรมหุ่นยนต์เบื้องต้น
ในการนี้ท่านอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวานิช)
ได้มอบแผงวงจรไฟฟ้า Arduno ให้แก่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้ารับการอบรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A9443 2N0A9323

กิจกรรมที่ 3 อบรมซอร์ฟแวร์หุ่นยนต์เบื้องต้น
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A1574 2N0A1583

กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาหุ่นยนต์ตามโจทย์การแข่งขัน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

25610802_๑๘๐๘๐๒_0014 25610802_๑๘๐๘๐๒_0005

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์
วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

งานนำเสนอ4 งานนำเสนอ3

กิจกรรมที่ 6-7 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน และการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A7758 2N0A7766

2N0A8026 2N0A8033

2N0A7642


การประชุมวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการฯ

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร 


             วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้รับเกียรติโชว์นวัตกรรม โดยการควบคุมบังคับหุ่นยนต์นำคำกล่าวรายงานพิธีเปิด ส่งมอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดอบรมในโครงการพัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ

S__29868046

S__29868043 549005S__29868040 S__29868039

นักศึกษาและคณาจารย์สามารถติดต่อศูนย์บริการวิชาการได้ในเวลาทำการ 8.00-16.00 น. วันอังคาร-วันเสาร์ ที่ชั้น 1 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือสามารถนัดหมายได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-787-5066

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น2558-2560

ศูนย์วิทยบริการ

pic2

ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ และห้องสมุดดิจิทัล สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์
ศูนย์วิทยบริการ กำหนดโปรแกรมการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลหรือฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การนำข้อมูลกลับคืนมาใช้ และการใช้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง
ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการและความช่วยเหลือแก่นักศึกษาและคณาจารย์ในการค้นหาหนังสือ นิตยสาร ผลงานตีพิมพ์ที่เป็นเอกสารและดิจิทัล ฐานข้อมูล ProQuest เอกสารและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ทั้งในระดับการเรียนการสอนปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาและคณาจารย์สามารถปรึกษาหรือรับการบริการจากศูนย์วิทยบริการได้ในเวลาทำการ 8.00-16.00 น. วันอังคาร-วันอาทิตย์ ที่ชั้น 3 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือสามารถนัดหมายได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-787-5028

ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

Screen Shot 2560-09-26 at 12.13.54 PM

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือ และบริการเกี่ยวกับโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัย อีกทั้งดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มีกำหนดการจัดกิจกรรมและสัมมนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินการวิจัยและโครงการวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรม
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม แจ้งข้อมูลการจัดสัมมนาหรือการประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้แก่บุคลากรฝ่ายวิชาการเพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในลักษณะที่เป็นการจัดทำโปสเตอร์วิชาการหรือการนำเสนอผลงานวิจัย

คณาจารย์สามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้ในเวลาทำการ 8.00-16.00 น. วันอังคาร-วันเสาร์ ที่ชั้น 1 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือสามารถนัดหมายได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-787-5065

ลิ้งค์เข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ศูยน์วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานทะเบียนและประมวลผล

Screen Shot 2560-09-26 at 12.10.15 PM

สำนักทะเบียนและประมวลผล ดูแลรับผิดชอบเรื่องการลงทะเบียนและการประมวลผลข้อมูลของนักศึกษาใน 2 ภาคการศึกษาของทุกปีการศึกษา (สิงหาคม-พฤศจิกายน) และ (มกราคม-เมษายน) รวมทั้งภาคฤดูร้อน (พฤษภาคม-กรกฎาคม)
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนหรือตรวจสอบการลงทะเบียนและข้อมูลการประมวลผลการศึกษาได้ทางออนไลน์ คณาจารย์สามารถรายงานผลการเรียนออนไลน์ตามกำหนดวันและเวลาโดยสำนักทะเบียนและประมวลผลในแต่ละภาคการศึกษา

สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดให้บริการ 6 วันต่อสัปดาห์ ในวันอังคาร-วันอาทิตย์ เบอร์โทรศัพท์ 02-878-5026 หรือ นัดหมายเพื่อปรึกษาได้ที่สำนักงานวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 9 ในเวลา 8.00-16.00 น.

ลิ้งค์เข้าสู่หน้าเว็บสำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักมาตรฐานวิชาการ

Screen Shot 2560-09-26 at 12.08.24 PM

สำนักมาตรฐานวิชาการให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่คณะวิชาทั้ง 6 คณะวิชา และสำนักศึกษาทั่วไปดังนี้

กิจกรรมและข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

เอกสารประกาศ/ข้อบังคับ

 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มคอ.2, มคอ.02, สมอ.08

 

อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 02-878-5008 หรือ นัดหมายเพื่อปรึกษาได้ที่สำนักงานวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 9 เวลาทำการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  2558

การรับรองวิทยฐานะ 2560

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

    1. ด้านกายภาพ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

_______________________________________________________

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

    1. ด้านวิชาการ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

    1. ด้านการเงิน

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

    1. ด้านการบริหารจัดการ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

    1. ด้านการผลิตบัณฑิต

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

    1. ด้านการวิจัย

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

    1. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

    1. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

เอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ฝ่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

banner

ฝ่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษรับผิดชอบในงานการจัดการการสอนและการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชากลุ่มภาษาอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไป วิชาต่างๆ ในกลุ่มภาษานี้รวมถึงภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซียน ได้แก่ ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษามลายู และภาษาอื่นที่ใช้ในการสื่อสารอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาอารบิค

การจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาเหล่านี้เน้นการฝึกทักษะภาษาสี่ทักษะ โดยให้ความสำคัญต่อทักษะที่ใช้ในการติดต่อในการพูดและการเขียน มีการกำหนดการประเมินทักษะการสื่อสารได้จริงในทุกรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความมั่นใจว่าสามารถสื่อสารความหมายที่ต้องการได้ในบริบทจริงของการติดต่อสื่อสาร โดยที่สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม

รายวิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

902-108 ภาษาอังกฤษ 1
พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฝีกหัดการฟังประโยคและวลีสั้น ๆ การสนทนาในชีวิตประจำวัน การออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักอักษรสากล เสริมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทักษะการสนทนาและการตอบโต้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย
902-109 ภาษาอังกฤษ 2
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 1
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อเนื่องทั้งทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนในระดับกลาง วัฒนธรรมและการแสดงออกของเจ้าของภาษา หลักภาษาขั้นกลาง เสริมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมมาตรฐานในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการแสดงความคิดและให้ความเห็น การแสดงความรู้สึกและการพูดในชีวิตประจำวัน

902-110 ภาษาอังกฤษ 3
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะการพูดต่อเนื่องในสถานการณ์ที่หลากหลาย การสนทนาที่มีความซับซ้อน การแสดงความคิดเห็น การสื่อสารที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมมาตรฐานโดยการอภิปรายหัวข้อเกี่ยวกับนันทนาการ วัฒนธรรม ราชการ และตลาด

902-111 ภาษาอังกฤษ 4
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นครอบคลุมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฝึกหัดการฟัง การสนทนา การโต้แย้ง การอ่านบทความ การย่อความ และการสรุปความ สำนวนภาษาอังกฤษ การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะและการนำเสนอ

902-112 การเขียนเรียงความและบทความภาษาอังกฤษ 1
วิชาบังคับก่อน: 902-107 ภาษาอังกฤษ 4
พัฒนาความสามารถทางการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องผ่านข้อความ สื่อภาพ และข้อมูลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เอื้อในการสื่อความ พัฒนาและประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงพิจารณ์และทักษะการแก้ปัญหาในการประเมินเอกสารและข้อมูลและการเขียน เรียนและนำแนวคิดการมีคุณธรรมและความสัตย์ซื่อทางปัญญา
902-113 การเขียนเรียงความและบทความภาษาอังกฤษ 2
วิชาบังคับก่อน: 902-150 การเขียนเรียงความและบทความภาษาอังกฤษ 1
พัฒนาความสามารถทางการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องผ่านข้อความ สื่อภาพ และข้อมูลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เอื้อในการสื่อความที่มีความซับซ้อน พัฒนาและประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ขั้นสูง การคิดไตร่ตรอง และทักษะการแก้ปัญหาในการประเมินข้อมูลและแนวคิด การควบรวม การให้เหตุผล และการสังเคราะห์แนวคิดและข้อมูลในงานเขียนโดยแสดงออกซึ่งการมีคุณธรรมและความสัตย์ซื่อทางปัญญา

902-114 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อเนื่องสำหรับธุรกิจและกิจกรรมทางสังคม การให้ข้อมูล การถามข้อมูล การนำเสนอสินค้า บริการ และแนวคิด การสนทนาในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนอย่างเหมาะสมตามมารยาทสังคม

902-115 การอ่านและการเขียนโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
สำรวจลักษณะ โครงสร้างของโครงงานในการอาชีพ การสืบค้นและการประมวลข้อมูลทุติยภูมิ การพัฒนาวัสดุนำเสนอโครงงาน รายงานความก้าวหน้า พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อทำความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ พัฒนาโครงงานด้วยตนเอง

902-116 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการอาชีพ
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการอาชีพ การทักทาย การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การให้บริการ การซื้อ การขาย ผลิตภัณฑ์และบริการ การสาธิตผลิตภัณฑ์ การอ่านคู่มือผลิตภัณฑ์ การอ่านจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ การอ่านกราฟ ตัวเลข ตาราง และแผนภาพ การเขียนและทำความเข้าใจข้อความอิเล็กโทรนิกส์

902-117 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทอุตสาหกรรมการบริการ การต้อนรับลูกค้า การจัดงาน การสาธิตกิจกรรม การเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การอ่านและเขียนป้าย สัญลักษณ์ เอกสารทางธุรกิจการบริการ การอ่านกราฟ ตัวเลข ตาราง และแผนภาพในงานบริการ การตอบข้อร้องเรียน การสื่อสารบนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

902-118 ภาษาอังกฤษการครัว
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทงานครัวเชิงพาณิชย์ การใช้อุปกรณ์การประกอบอาหาร เครื่องปรุง การอธิบายวิธีการเลือก การเตรียม และการปรุงอาหาร การทำความเข้าใจฉลากอาหาร ตำรับอาหาร การอ่านกราฟ ตัวเลข ตาราง และแผนภาพที่

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ

Screen Shot 2560-09-26 at 12.08.24 PM

ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนงานวิชาการใน 6 คณะวิชา และ สำนักศึกษาทั่วไป ดังนี้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. เอกสารดาวน์โหลดสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. ประกาศ ก.พ.อ.
 1. ขัอบังคับวิทยาลัย
 1. STC Penalty and Chart แนวทางปฏิบัติในการขอตำแหน่งวิชาการ (ลว.14 ส.ค.2555)

เอกสารประกอบการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

องค์ประกอบการวิจัยและสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.45-12.00 น.

ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ดังนี้Screen Shot 2560-03-29 at 5.46.47 PM

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

————– Siam Technology College ——-

ติดต่อเรา

Screen Shot 2560-09-27 at 11.31.24 PM

ติดต่อฝ่ายวิชาการ

สำนักงานของฝ่ายวิชาการ: ชั้น 1 ของอาคาร 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เวลาทำการ: 8.00-16.00 น.วันอังคาร-วันเสาร์ (มีบริการงานทะเบียนในวันอาทิตย์)
เบอร์โทรศัพท์: 02-878-5000 และเบอร์ต่อถึงหัวหน้าหน่วยงาน

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ: 5029
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ: 5008
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ: 5069
 • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาการ: 5008
 • หัวหน้าสำนักงานทะเบียนและประมวลผล: 5026
 • หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรม: 5065
 • หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ: 5028
 • หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ: 5066
 • หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษา: 5008
 • หัวหน้าสำงานบัณฑิตศึกษา: 5091
 • เลขานุการฝ่ายวิชาการ: 5025

การจัดการความรู้

ตัวอย่างบทความ และผลงานวิจัยที่น่าสนใจScreen Shot 2560-03-29 at 5.46.47 PM

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g

 

อัลบั้มภาพกิจกรรม

22853178_1519848831465570_9106039490465379831_n

ฟอรั่มวิชาการ 1-2560

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ หัวข้อ “รับประทานอย่างไรให้สุขภาพดี” วิทยากรโดย นายแพทย์ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรรับทราบข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับอาหารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ณ ห้อง 9904

22894021_1519849508132169_822108781104485228_n-2 22886340_1519848691465584_5267353701810886576_n 23032520_1519849541465499_1417987382366461037_n 23031467_1519849118132208_5932493192674146205_n 22885953_1519849718132148_3130723795804200878_n 22894021_1519849508132169_822108781104485228_n

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ภาพข่าวเพิ่มเติม Clik Here

— ////////////////////////////////////////////////// —

Read More …

หน่วยงาน

Screen Shot 2560-09-27 at 11.31.24 PM

 

หน่วยงาน ดังนี้

 

บุคลากรpeople
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาการ
ดร.สำนวน คุณพล, ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) (มหาวิทยาลัยรังสิต)

 

 

 

 

people
หัวหน้าสำนักงานทะเบียนและประมวลผล
อาจารย์สมทรัพย์ จิวประสาท, ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล) (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

 

 

 

 

people
หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์คัทลียา ฤกษ์พิไชย, Ph.D (candidate) (ค.อ.ด.การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

 

 

 

 

people
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ
อาจารย์จรวยพร นิลโบราณ, ค.ม. (การบริหารการศึกษา) (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต)

 

 

 

 


people หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
นางสาวสุจิตรา ศรีษาพุทธ์, บธ.บ. (การตลาด) (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)