ศูนย์บริการวิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2561


ประมวลภาพโครงการพัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 3 พ.ค.- 23 พ.ย. 2561


กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

IMG_4261 IMG_4125

กิจกรรมที่ 2 อบรมหุ่นยนต์เบื้องต้น
ในการนี้ท่านอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวานิช)
ได้มอบแผงวงจรไฟฟ้า Arduno ให้แก่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้ารับการอบรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A9443 2N0A9323

กิจกรรมที่ 3 อบรมซอร์ฟแวร์หุ่นยนต์เบื้องต้น
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A1574 2N0A1583

กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาหุ่นยนต์ตามโจทย์การแข่งขัน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

25610802_๑๘๐๘๐๒_0014 25610802_๑๘๐๘๐๒_0005

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์
วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

งานนำเสนอ4 งานนำเสนอ3

กิจกรรมที่ 6-7 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน และการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A7758 2N0A7766

2N0A8026 2N0A8033

2N0A7642


การประชุมวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการฯ

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร 


             วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้รับเกียรติโชว์นวัตกรรม โดยการควบคุมบังคับหุ่นยนต์นำคำกล่าวรายงานพิธีเปิด ส่งมอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดอบรมในโครงการพัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ

S__29868046

S__29868043 549005S__29868040 S__29868039

นักศึกษาและคณาจารย์สามารถติดต่อศูนย์บริการวิชาการได้ในเวลาทำการ 8.00-16.00 น. วันอังคาร-วันเสาร์ ที่ชั้น 1 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือสามารถนัดหมายได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-787-5066

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น2558-2560