ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายวิชาการ

สำนักงานของฝ่ายวิชาการ: ชั้น 1 ของอาคาร 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เวลาทำการ: 8.00-16.00 น.วันอังคาร-วันเสาร์ (มีบริการงานทะเบียนในวันอาทิตย์)
เบอร์โทรศัพท์: 02-878-5000 และเบอร์ต่อถึงหัวหน้าหน่วยงาน

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ: 5029
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ: 5008
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ: 5069
 • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาการ: 5008
 • หัวหน้าสำนักงานทะเบียนและประมวลผล: 5026
 • หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรม: 5065
 • หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ: 5028
 • หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ: 5066
 • หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษา: 5008
 • หัวหน้าสำงานบัณฑิตศึกษา: 5091
 • เลขานุการฝ่ายวิชาการ: 5025